fbpx

Hvordan lykkes i det hybride arbeidslivet: Nettverkstreff med Platinumpartner Cisco

I samarbeid med Platinumpartner Cisco arrangerte vi ODA Nettverkstreff den 6. desember med temaet: Hjemmekontor, hyttekontor og alt imellom – hvordan lykkes i det hybride arbeidslivet. Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge, sparket kvelden i gang med å snakke om hvordan vi kan skape lojalitet og tilhørighet i en hybrid arbeidshverdag.

Cisco, som er ett av verdens største teknologiselskap, har sitt fremste forsknings- og utviklingsmiljø for video- og samhandlingsløsninger på Lysaker utenfor Oslo. Her jobber i overkant av 400 ingeniører med å utvikle software og hardware for at hybridarbeid skal fungere sømløst og optimalt. Trine delte egne erfaringer fra hvordan Cisco har jobbet hybrid i mange år (også før pandemien), og hvordan kultur, tillit og teknologi spiller alle en stor rolle for å få hybridarbeid til å fungere.

Julie Sildnes, Product Manager i Cisco Collaboration Devices snakket om hvordan pandemien har endret våre forventninger til hva som er et bra hybridmøte. Vi blir mer og mer opptatt av at alle skal kunne se alle til enhver tid, og teknologien som finnes i dag kan brukes til å skape inkluderende møteopplevelser. Som et eksempel kan kameraintelligens brukes til å fokusere på alle deltakere i et møterom, og jevne ut forskjellen mellom de som ringer inn hjemmefra og de som ringer inn fra et stort møterom på kontoret.

Edel Joyce, Lead Product Manager for Webex Hologram vekket vår nysgjerrighet ved å prate om innovasjonen som ligger til grunn for å skape et inkluderende hybrid arbeidsmiljø, der avstand ikke påvirker vår tilstedeværelse i viktige møter. Webex Hologram er den første fotorealistiske holografiske samarbeidsløsningen for bedrifter i sanntid. Når det ikke er mulig å være på samme fysiske sted, kan møtedeltakere samarbeide på en måte som er mer inkluderende og engasjerende enn tidligere. Ved å projisere innholdet og den som presenterer i tre dimensjoner inn i møtedeltakernes fysiske rom, skaper det en unik opplevelse av tilstedeværelse. Fordelen med hologram er at man kan vri og vende på både virtuelle og fysiske objekter for å få en bedre romforståelse.

Bjørn Andreas Wentzel, Business Architect i Cisco Norge delte spennende tanker om «den tredje arbeidsplassen» og hvordan et nytt samarbeid mellom teknologiselskapet Cisco, SINTEF, Smart City Bærum og Bærum kommune skal tilrettelegge for større fleksibilitet for både arbeidstakere og bedrifter, samt redusere klimagassutslipp. Hybridarbeid handler ikke bare om kontoret og hjemmekontoret. Vi arbeider i dag fra en rekke ulike steder, som flyplass, hotell, kaféer, offentlig transport etc. Flere bygg står i dag underutnyttet, samtidig som det stadig bygges nye kontorlokaler. Dersom vi bevisst tilrettelegger for at man kan arbeide mer fleksibelt fra et større antall lokasjoner, vil vi fordele belastningen bedre. Dette vil potensielt øke utnyttelsesgraden – og dermed redusere behovet for nye bygg. En vinn -vinn situasjon, som også vil gi en enorm effekt rent bærekraftsmessig.

Anna Gjerlaug, Head of People & Culture i Cisco Collaboration Devices lærte oss om hvordan vi kan gjøre kontoret attraktivt og ikke minst verdt reisetiden for de som ønsker å treffe kollegaer på kontoret. I tillegg snakket hun om viktigheten av å bry seg om hverandre. Det å kunne si «jeg er glad i deg», vise forståelse, sette pris på mangfold og være en god kollega til tross for fysisk avstand i en hybrid arbeidshverdag. En fin påminnelse til oss alle!

Takk til Cisco for fantastisk vertskap og foredrag, og takk til alle ODA medlemmer som deltok!

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no