fbpx

ODA x Tokyo

ODA-Nettverk har internasjonale ambisjoner og deltar på verdens største konferanse for by-teknologi i Tokyo.

ODA-Nettverk bygger relasjoner med tech-nettverk og søsterorganisasjoner i sentral-Asia, som en del av ODA-Nettverks strategi om internasjonalisering for å øke slagkraften på tvers av landegrenser, og deltar på City Tech Tokyo-konferansen i Tokyo 27. og 28. februar. City Tech Tokyo er en av verdens største konferanser for by-teknologi og sikter på å løse urbane utfordringer med innovative og bærekraftige løsninger, særlig via samarbeid med start ups. Tokyo er verdens største metropol, og er i ferd med å ta posisjon som verdens ledende innovasjonshub.

United for change

ODA-Nettverk er medarrangør for et arrangement sammen med Code Chrysalis, en Tokoybasert skole for koding. Eventet «United for change» avholdes også sammen med Nordic Innovation House, fermata og Social Innovation Japan. Det blir paneldebatt med status på hvordan det står til med inkludering og mangfold i den japanske teknologisektoren, med innspill fra den nordiske modellen for hvordan drive endring og sikre grasrot-engasjement. Leder av ODA-Nettverk, Kine Dahl, er paneldeltaker.

I tillegg skal ODA skal ha en meet up med Woman@Tokyo hos Google med temaet «Allyship» og et møte med J-Win hos den norske ambassaden i Tokyo, hvor deling av utfordringer og beste praksis er tema.

– Jeg ser frem til å møte potensielle samarbeidspartnere, ta del i nye perspektiver og delta på Tokyo City Tech sammen med resten av styret i ODA. Vi drar til Tokyo for å lære og dele kunnskap og beste praksis fra Norden, og ser frem til å bygge relasjoner og gjensidig kunnskapsutveksling fra lignende organisasjoner i sentral-Asia. Post-pandemi har vist oss at rekruttering i større grad skjer på tvers av landegrenser, og i en mer globalisert verden trenger vi mer samarbeid på tvers av land og kontinenter, sier Kine Dahl.

Formålet med reisen er å utveksle «best practices» og lære av nye tech-trender og knytte tettere bånd til lignende organisasjoner.

– Situasjonen i Japan og sentral-Asia er annerledes enn hva vi opplever her i Norden, hvor vi i større grad har lover på plass som bekjemper diskriminering og bidrar til bedre kjønnsbalanse. Diskursen er også helt annerledes her, hvor man skal tenke seg godt om før man bestemmer seg for å kun ha mannlige speakere på en konferanse, for eksempel. Derfor er det viktig at ODA samarbeider med lignende organisasjoner, slik at vi kan ta læring av hverandre og dele eksempler på tiltak som faktisk har fungert, sier Kine.

Klikk her for å finne ut mer om Tokyo City Tech, og følg med for oppdatering fra ODA i tiden som kommer.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no