fbpx

Dette er vinnerne av ODA Awards 2023

Åshild Hanne Larsen (Equinor), Christian Pedersen (Tietoevry Create) og EY Norge er vinnerne av ODA Awards 2023.  

ODA Awards deles ut på Inspirasjonsdagen, ODA-Nettverks største årlige happening. Prisen deles ut til den kvinnen, mannen eller organisasjonen som imponerer med konkrete resultater i sin strategiske satsning på mangfold.

– Årets vinnere av ODA Awards er utmerkede rollemodeller som har tatt i bruk konkrete initiativer og tiltak for å øke kompetansen til sine ansatte og til samfunnet rundt dem. De har en klar målsetning om å bekjempe fordommer og sikre mangfold og inkludering som en integrert del av sin strategi. Deres dedikasjon til mangfold, likestilling og inkludering (DE&I) viser seg tydelig i deres resultater, og de er et eksempel til etterfølgelse for andre personer og organisasjoner som ønsker å styrke sin egen DE&I-praksis, sier Kine Dahl, leder av ODA-Nettverk og juryleder ODA Awards 2023.

Åshild Hanne Larsen er ODA Award Woman 2023

Åshild Hanne Larsen (Vice President, Subsurface Excellence & Digital, Equinor) brenner for mangfold og inkludering og kan vise til meget imponerende resultater i alle sine lederroller. Under hennes ledelse som IT-direktør og CIO økte hun mangfoldet i Corporate IT fra under 10 prosent til over 40 prosent ved å aktivt rekruttere kvinner og ikke-norske kandidater. På konsernnivå har hun vært instrumentell i å øke mangfoldet blant nyutdannede i IT-funksjonen, noe som førte til nærmere 50 prosent kvinnelige nyutdannede i graduate-rekrutteringen. I sin nåværende rolle som VP for Subsurface Excellence & Digital har hun satt sammen et lederlag bestående av 50/50 kvinner og menn med ulik bakgrunn. I tillegg har hun sikret en kvinneandel på nærmere 45 prosent blant lederne på nivåene under.

Åshild har i en årrekke vært en tydelig stemme og har satt mangfold på agendaen gjennom artikler, innlegg og foredrag både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom sitt brennende engasjement har hun bidratt til oppstarten av Women in Equinor som har 1800 aktive medlemmer, og satt på plass flere av Equinor ‘s samarbeidsavtaler innenfor området, inkludert partnerskapet med ODA-Nettverk der hun og teamet har arrangert nettverkstreff med over 2000 digitale besøk.

Åshild er synlig på mange ulike arenaer og er en inspirerende rollemodell for mangfold og inkludering. Hun bruker mye av sin fritid på denne tematikken, og er til enhver tid mentor for flere yngre kvinner i formelle og uformelle mentorordninger. Hennes engasjement har virkelig gjort en forskjell for et stort antall kvinner både i og utenfor Norge. Åshild er også i jevnlig dialog med andre selskaper hvor hun utfordrer og deler sine erfaringer med å øke mangfold i teknologiorganisasjoner. Hun snakker ikke bare om inkludering og mangfold, hun gjør det i praksis. Hun bruker også det enorme nettverket sitt til å påvirke andre selskaper til å følge etter, og lære av det arbeidet som hun har vært instrumentell i hos Equinor.

Christian Pedersen er ODA Awards Man 2023

Christian Pedersen (Managing Director, Tietoevry Create) er en rollemodell som bruker sin innflytelse kombinert med genuin tro på mangfold, likestilling og inkludering. Han oppnår stor respekt fra alle rundt seg hvor enn han går, som takk til hans langsiktige «passion» og driv for å forbedre mangfold.

Christians engasjement og ansvar kommer fra et sted av genuin interesse og tro på mangfold. For Christian kan ikke verden bevege seg raskt nok, og han bruker sin posisjon og innflytelse til å utfordre og drive frem endring. Som Managing Director i Tietoevry Create har Christian ansvar for 9200 ansatte globalt, hvorav 1000 ansatte er i Norge.

I Tietoevry har Christian tatt aktive grep for å øke kvinneandelen i selskapet og har implementert konkrete mål for å øke andelen kvinner i lederposisjoner, øke kvinneandelen i tekniske roller og å øke andelen menn i støttefunksjoner. I tillegg har han introdusert flere initiativer for å fremme mangfold, slik som å vise frem et mangfold av rollemodeller i selskapet, både internt og eksternt, satt i gang et omvendt mentorprogram med fokus på mangfold for den globale ledelsen, samt implementert DEI-relaterte kurs og e-læring for alle rekrutterende ledere. I fjor introduserte han også et obligatorisk kurs i å avdekke forutinntatte holdninger for alle lederne i selskapet. Han er sponsor av AFFs lederprogram FiftyFifty, hvor han hvert år sender rundt ti kandidater inn til programmet, i tillegg til én heldig utvalgt til NHOs Female Future leadership-program.

Christian utfordrer «status quo» og er en tydelig stemme for mangfold i den globale organisasjonen han er en del av. I Tietoevry Create er mangfold og inkludering en sentral del av selskapets strategi, og Christian er en synlig talsperson for disse verdiene. Han er er aktiv i å fremme mindre representerte grupper og bistår ansatte inn i lederposisjoner, og tilbyr dem verktøyene de trenger for å lykkes. For Christian er mangfold og integrering en hjertesak, og han viser et sterkt personlig fokus på å fremme dette i alt han gjør.

EY Norge er ODA Awards Organization 2023

EY Norge støtter flere mangfolds- og kvinnenettverk, som ODA-Nettverk og Tech Camp, hvor de i fjor var nasjonal samarbeidspartner med TENK. EY bidrar med å inspirere unge kvinner til å velge en utdanning innen teknologi.

Globalt har EY et eget «Women in Tech»-community med tilhørende lokale initiativer i alle av EYs regioner, flere samarbeid med FN for å inspirere jenter til å velge teknologi som karriereretning og støtte kvinner innad i bransjen.

EY bidrar til å bevisstgjøre sine ansatte på likestilling og sørge for at alle har de samme mulighetene. Samtidig er selskapet bevisst på at det oftest er kvinner som blir hjemme med barn. Derfor har EY en rekke ordninger for å sikre at småbarnsforeldre kan balansere nye faser i livet med en fortsatt karriere i selskapet. Likestilling handler både om det strukturelle, og om det personlige – EY ønsker å gi alle de verktøyene de trenger for å lykkes. EY tilbyr fleksibilitet, muligheter og oppfølging for å skape en mer likestilt verden, til det beste for alle.

EY samarbeider med SHE Community og har vært med på å utgi SHE Index – Powered by EY, med fokus på kjønnsbalanse på ledelsesnivå. EY er også en aktiv bidragsyter på konferanser, seminarer og debatter for å sette likestilling på dagsordenen og inspirere kvinner til å prioritere egen karriere. I mars deltok EYs administrerende direktør i Norge, Christin Bøsterud, på Female Business Forum som fokuserer på kvinner i næringslivet. EY har i tillegg en rekke interne egne nettverk herunder for funksjonshemmede, kulturelt mangfold og har et eget LGBTQ+-nettverk.

Inspirasjonsdagen 2023: Velkommen til Metaverset

Temaet på Inspirasjonsdagen 2023 var Metaverse Mania, for å utforske «hypen» og realitetene rundt metaverset og de positive og negative aspektene i denne nye, digitale verdenen, samt internettets evolusjon, fremtidens arbeidsliv og måten teknologien påvirker dagliglivet vårt på.

På programmet var foredragsholdere fra inn- og utland: Elin Hauge (foredragsholder og KI-ekspert), Sophia Adampour (grunnlegger av Nordens første NFT-galleri), Jeremy White (WIRED magazine) og Marit Strømøy (verdens eneste kvinnelige racerbåtfører i Formel 1), ledet av konferansier Matt C. Smith. I tillegg stod Kine Dahl, Guro Sandersen og Randi Mogerhagen fra ODA-Nettverk for velkomst og utdeling av ODA Awards.

Les alt om Inspirasjonsdagen 2023 her

Nominerte til ODA Awards 2023

  • ODA Woman: Aiko Yamashita (DNB), Eunice Hammond-Mørklid (INNO-SCI) og Åshild Hanne Larsen (Equinor)
  • ODA Man: Ardab Dar (EY), Christian Pedersen (Tietoevry Create) og Jonas Helmikstøl (Easee)
  • ODA Organization: Avanade, EY Norge og Politiets IT-enhet

Les om de nominerte til ODA Awards 2023 her

Om ODA Awards

Siden 2009 har ODA-nettverk delt ut ODA Awards til de fremste ambassadørene for kjønnsmangfold innen teknologi. I 2023 ble ODA Awards tildelt kvinnen, mannen og organisasjonen som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å oppnå mangfold og kjønnsbalanse i vår bransje. Prisen ble delt ut på årets Inspirasjonsdag 4. mai.

Les mer om ODA Awards her

Om Inspirasjonsdagen

På Inspirasjonsdagen står teknologi, ledelse, inspirasjon og det å bygge nettverk på tvers av bransjen i hovedfokus. Hvert år kommer det anerkjente foredragsholdere, samt at vi kårer vinnerne av ODA Awards. Tema på Inspirasjonsdagen 2023 var Metaverse mania, for å utforske realitetene rundt metaverset og de digitale verdenene hvor mennesker møtes for å skape og utforske i nye virtuelle verdener.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no