fbpx

Vil tette kompetansegapet – med uventede talenter

Gjennom samarbeid med programmene Inno-Sci og Amesto Aces, ønsker Microsoft å løfte frem cybersikkerhetstalenter blant minoritetskvinner og unge som faller utenom arbeidslivet.

Hver eneste dag utsettes norske bedrifter, organisasjoner og etater for forsøk på cyberangrep – og i flere av disse oppnår angriperne sitt mål. Samtidig som trusselbildet ifølge Microsofts årlige sikkerhetsrapport stadig blir mer komplekst, trenger Norge å sysselsette 40 000 flere med IKT-kompetanse innen 2030.

For å snu denne utviklingen i riktig retning, har Microsoft gjennom det siste året samarbeidet tett med programmene Inno-Sci og Amesto Aces. Her utdannes minoritetskvinner og unge, som har falt utenfor arbeidsmarkedet innen cybersikkerhet og andre kompetanseområder næringslivet etterspør, for å møte landets økende behov for kyndig arbeidskraft.

Bygger en ny arbeidsstyrke

Her til lands har vi en arbeidsstyrke som ikke blir sett. Dette er kvinner fra andre kulturer med høy utdanning og lang arbeidserfaring. Om de bare er hjemme og ikke gjør noe, er det et tap for samfunnet, forklarer Eunice Hammond-Mørklid, grunnlegger av Inno-Sci.

Gjennom Inno-Sci kan minoritetskvinner som er interessert i å følge en karriere innen cybersikkerhet få både tilgang på både kompetanse og nettverk.

Programmet kombinerer nettbaserte kurs, praktiske verksteder og mentorordninger for å hjelpe studentene med å utvikle ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å lykkes i dette feltet.

Nå bygger vi en ny arbeidsstyrke. Det trenger vi i fremtiden. Sertifiseringene gjennom Inno-Sci gir disse kvinnene ferdighetene de trenger for å jobbe i IT-sektoren, sier Hammond-Mørklid.

Eunice Hammond-Mørklid, grunnlegger av Inno-Sci.
Eunice Hammond-Mørklid, grunnlegger av Inno-Sci.

Teknologi for alle

Hun mener at mangfold innen cybersikkerhet er avgjørende for å løse verdens mest presserende sikkerhetsutfordringer, og at alle bør forplikte seg til å fremme mangfold og inkludering i bransjen.

Teknologi er ment for å brukes av alle. Derfor er vi avhengig av mangfold blant de som utvikler den. Mangfold i alder, kulturell bakgrunn, kjønn og kompetanse. Kvinnene i Inno-Sci har jobbet som advokater, ingeniører, markedsførere og mye mer i sine hjemland. De kommer med helt andre perspektiver, sier Hammond-Mørklid.

Det er helt avgjørende for industrien å utnytte denne kompetansen. Og det er nødvendig for at fremtidens teknologi skal kunne være tilgjengelig for alle.  

De nettbaserte kursene i Inno-Sci dekker en rekke emner, inkludert nettverkssikkerhet, kryptografi, etisk hacking og digital etterforskning – utviklet i samarbeid med bransjeeksperter slik at læreplanen er oppdatert og relevant for dagens cybersikkerhetslandskap. I tillegg til kursene, tilbys også praktiske verksteder, mentorprogrammer – og ikke minst viktige Microsoft-sertifiseringer.

Trenger erfaring – og muligheter

Ved å tilby skreddersydde, intensive og kompetansehevende kurs, tar vi kandidatene fra talent til karriere i løpet av bare 16 uker, sier Ahmed Hassan, daglig leder i Amesto Aces.

Amesto Aces gikk tidligere i år inn i et formelt samarbeid med NAV Oslo og Microsoft Norge for å tette dette kompetansegapet.

Ambisjonen er å gi et tilbud til talentene som tidligere ikke har blitt fanget opp gjennom tradisjonelle rekrutteringsløp. Disse utgjør en stor gruppe; i følge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse står nemlig 7,4 prosent av befolkningen i alderen 15-29 år i 2021 utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (også kalt NEET, kort for Not in Employment, Education or Training).

Ifølge Ahmed Hassan har Amesto Aces-programmet åpenbart truffet en nerve hos unge som trenger erfaring – og en arbeidsgiver som vil gi dem muligheten. Flere av kandidatene er nå i full jobb.

– Det er en akutt mangel på dyktige IT-talenter, og vi mener det er på høy tid å se etter nye metoder for å fylle kompetansegapet. 

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge, Ahmed Hassan, daglig leder i Amesto Aces og Ståle Stokke, markedskontakt NAV St. Hanshaugen, er stolte over det nye samarbeidet.
Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge, Ahmed Hassan, daglig leder i Amesto Aces og Ståle Stokke, markedskontakt NAV St. Hanshaugen, er stolte over det nye samarbeidet.

Trenger hjelp fra flere!

– Selv om responsen på både Inno-Sci- og Amesto Aces-programmene har vært overveldende gode, både politisk, blant kandidatene og hos partnere i IT-bransjen, er det fortsatt plass til mange flere av kandidatene ute i arbeidslivet, forteller Christopher Frenning, National Technology Officer i Microsoft Norge.

Nå trenger vi hjelp fra langt flere, som kan ta ansvar for å få alle disse fantastiske kandidatene ut i arbeid, der vi vet at de kan utrette svært mye, sier Frenning.

Han forteller at Microsoft nå investerer tungt i å bygge både tillit og en bærekraftig framtid – både gjennom teknologi, men også ved å sikre inkluderende økonomiske muligheter og grunnleggende rettigheter for flest mulig.

Nøkkelen til å tette kompetansegapet handler i stor grad om å lykkes med initiativ som Inno-Sci og Amesto Aces. Derfor oppfordrer vi så mange som mulig, også blant våre partnere, til å finne nye digitale talenter der få andre leter, sier Stine Saatvedt, Customer Success Account Manager i Microsoft Norge.

         

Vil du vite mer om hvordan du kan få tilgang på noen av disse talentene? Da kan du sende en mail til skillsforjobs-norway@microsoft.com.

For mer informasjon om Inno-Sci, kan du besøke deres hjemmeside. Om du ønsker CV-er fra kandidater, kan Eunice Hammond-Mørklid også kontaktes på hello@inno-sci.com.

Bedrifter kan ansette en av programkandidatene fra Amesto Aces i 6 eller 12 måneder på en prøve- og ansettelsesavtale. Amesto Aces vil finne og rekruttere kandidatene i samarbeid med NAV, og trene og sertifisere dem på Microsofts teknologier med omfattende oppfølging i løpet av seksmåneders-programmet. Etter vellykket sertifisering, åpner de dørene for ansettelse og utleie til kunder, med et mål om å skape langvarige karrierer for disse talentene. Besøk Amesto Aces’ hjemmesider for mer informasjon.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no