fbpx

– Det er en dissonans mellom hva ledere ønsker å oppnå, og hva de er villige til å gjøre

Manav Rihel Kumar, leder av Diversity Index
Manav Rihel Kumar er leder av Diversity Index og sitter i ODA-Nettverk sitt Advisory Board.

Det er ingen automatikk i at mangfold leder til bedre resultater, mener Manav Rihel Kumar, leder av Diversity Index. Derfor dedikerer han store deler av døgnet til å jobbe for saken.

– Teknologibransjen har kanskje litt ufortjent tatt en lederposisjon når det kommer til mangfold, forteller Kumar.

Det burde han også ha greie på, ettersom han er leder og medeier i to selskaper som jobber for økt mangfold i næringslivet: Diversity Index og Seema. Selv har han både logistikkutdannelse fra Sjøkrigsskolen og en Executive Master i Public Administration. I tillegg er han medlem av ODA-Nettverks Advisory Board. Erfaringene hans tilsier at bransjens mangfold kommer mer fra press enn aktivt arbeid.

Diversity Index er et verktøy som kombinerer data og innsikt for å avdekke selskapers modenhet for mangfold, for så å utvikle konkrete tiltak.

Tidligere i høst inngikk ODA-Nettverk og Diversity Index et strategisk samarbeid.

– Kampen om talent strekker seg langt utover landegrensene, og arbeidsmetodikken oppfordrer kontinuerlig til positiv friksjon. Teknologibransjen er dermed ofte «presset» til å ha fokus på mangfold, og beholde ansatte over tid, reflekterer han.

Kumar mener det fremdeles gjenstår mye jobb å gjøre.

– Bransjen har likevel en vei å gå, fra å være reaktive til aktive, for å skape en mer inkluderende bransje som klarer å være relevant for hele samfunnet. Dette gjelder både i rekrutteringsøyemed og for å skape treffende løsninger for kundene, forklarer han.

Det er kun vits i å jobbe med mangfold hvis du faktisk har lyst til å oppnå noe

– Dersom virksomheter har planer om å gjøre ting på samme måte i morgen, som de gjorde dagen før, er det vanskelig å argumentere for hvorfor du skulle ville ha ulike perspektiver, meninger og ideer inn i organisasjonen, forteller Kumar.

Likevel mener han at selv de mest store ambisjoner sliter med å se sammenhengen. Han opplever at det ofte kan oppstå en dissonans mellom hva virksomheten ønsker, og hva de faktisk er villig til å gjøre.

Mangfold må bli sett på som en troverdig faktor for å oppnå virksomhetsmål, for å se gode resultater fra arbeidet med det.

– Mangfold kan være en kilde til vekst og innovasjon, men det er ingen automatikk i at mer mangfold bidrar til bedre resultater. Virksomheter som virkelig er ambisiøse med sine virksomhetsmål, og jobber aktivt for å skape et arbeidsmiljø der alle føler seg inkludert og bruker sine forskjeller til å løse oppgaver på en bedre måte, er de som lykkes best, mener han.

Å støtte seg på data og innsikt mener han er viktig for å kunne jobbe systematisk, fremfor å håpe på at tilfeldig spredde tiltak vil gi effekt.

Mange går ubevisst glipp av viktige erfaringer og perspektiver

– Det er synd å se hvordan virksomheter bevisst og ubevisst går glipp av så mange perspektiver og erfaringer.

Kumar tror nøkkelen til å løse fremtidens problemstillinger nettopp ligger i hvordan man kombinerer ulik teknologi, kulturer, synspunkter og preferanser, for å skape nye måter å gjøre ting på.

– Vi kan gjerne tro at vi allerede gjør det, men vi mennesker er programmert til å gjøre det motsatte, nemlig å gjøre ting som vi alltid har gjort. Å skape reell endring tar tid og krever et genuint ønske om å oppnå større ting.

– For meg er dette veldig motiverende å jobbe med, spesielt når vi kan bruke data og innsikt til å støtte oss i arbeidet, forklarer han.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no