fbpx

ODA Awards lanserer kjønnsnøytrale kategorier

Fra 2024 tildeles ODA Awards med bakgrunn i nye kategorier og priser. De nye kategoriene er kjønnsnøytrale og anerkjenner et bredere sett med bidragsytere for økt mangfold i tech-bransjen.

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i tech. Da nettverket ble etablert i 2005 var det et sterkt fokus på kvinneandelen i IT-bransjen og i lederroller spesielt. Selv om ODA-Nettverk fortsatt jobber for å øke kvinneandelen i bransjen, har perspektivet på inkludering og mangfold utviklet seg.

– Teknologi påvirker oss i hverdagen på langt flere nivåer enn tidligere. Vi trenger en bredde av perspektiver når vi tar beslutninger og utvikler teknologi for å sikre at vi får de riktige løsningene. For å lykkes med det, er vi opptatt av å løfte frem de gode rollemodellene som leder an i utviklingen, sier Kine Dahl, leder av ODA-Nettverk.

– Den hurtige utviklingen av kunstig intelligens er et godt eksempel på dette. Dette har i enda større grad tydeliggjort biasen som ofte ligger til grunn. Vi trenger teknologi som er inkluderende, og fungerer like godt uavhengig av kjønn eller andre dimensjoner av mangfold, sier hun.

De nye prisene fremmer mer bredde og synliggjør bidragsytere i underrepresenterte grupper for sine unike bidrag og gjennomslag. Dette er rollemodeller ODA-Nettverk mener er spesielt viktig for å inspirere flere til å følge etter.

Prisene skal anerkjenne ledere, tech-roller, «hverdagsheltene» og organisasjoner for deres ekstraordinære innsats for økt inkludering og mangfold i bransjen og egen organisasjon.

Prisene er være kjønnsnøytrale og reflekterer ODA-Nettverk sine verdier inspiration, bravery, empowerment og passion.

– Siden 2005 har ODA Nettverk delt ut ODA Awards. Prisen har etablert seg til å bli en av de viktigste utmerkelsene for å anerkjenne de fremste ambassadørene for mangfold og inkludering. Etter 15 år har vi behov for å fornye prisen for å tilpasse den utviklingen av samfunnet og utviklingen av nettverket. Det gjør vi nå med å lansere kjønnsnøytrale kategorier for å synliggjøre bredden som ligger i mangfoldet innen tech, sier Randi Mogerhagen, leder for Empowering Role Models i ODA-Nettverk, inkludert utdelingen av ODA Awards.

Dette er de nye priskategoriene

 • ODA Change-maker
  Hverdagshelten i eget selskap, som inspirerer sine medarbeidere og brenner for positiv utvikling i selskapet. ODA Change-maker er ikke nødvendigvis kjent utenfor egen organisasjon, men inspirerer ved å vise mot og lede vei.
 • ODA Techie
  ODA Techie river ned murer, utfordrer det etablerte og er opptatt av at utvikling skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. ODA Techie er en sterk fagperson som er opptatt av å dele erfaringer og kompetanse, bidrar til positiv utvikling, og kan vise til faktiske resultater.
 • ODA Leader
  ODA Leader er en inspirerende rollemodell og ledestjerne i en etablert lederrolle. ODA Leader kan vise til resultater over tid, og er anerkjent innen sitt felt og ofte brukt som foredragsholder. En synlig talsperson for inkludering og mangfold.
 • ODA Champions
  ODA Champions tildeles organisasjonen som strategisk og systematisk har endret egen organisasjon i en bærekraftig og mangfoldig retning. Organisasjonen kan vise til konkrete og dokumenterte resultater over tid, og deler erfaringer med andre selskaper både innen og utenfor egen bransje. Organisasjonen kan vise hvordan mangfold er benyttet for å skape bedre løsninger for kunder og brukere, både internt og eksternt.


ODA Awards åpnes for nominasjoner 10. april, og nominasjonsperioden avsluttes 5. mai.

Les mer om kriteriene, og nominer din kandidat her >

 

Kontakt:

Randi Mogerhagen
Head of Empowering Role Models, ODA-Nettverk
randi@odanettverk.no
+47 92 62 02 50

Maiken Danielsen Mandal
Head of Marketing & Communications, ODA-Nettverk
maiken@odanettverk.no
+47 92 46 38 97

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no