fbpx

Vinnerne av ODA Awards 2020 er kåret

ODA, Nordens ledende frivillige nettverk for kvinner i teknologibransjen, kårer hvert år Norges fremste rollemodeller for likestilling i teknologibransjen. De gjeve prisene ble delt ut på den årlige ODA Inspirasjonsdag, som for første gang ble avholdt digitalt den 28. mai.

Lillian Røstad er årets ODA Award Woman

Lillian Røstad er en svært synlig rollemodell innen teknologi. Hun har bidratt til at flere kvinner velger tech som karrierevei, har inspirert mange unge teknologer til å sikte høyt, i tillegg til egne konkrete mangfoldsresultater. Hun imponerte juryen med sin drivkraft og fokus på mangfold og tech, sier leder av ODA, Kristine Hofer Næss.

Lillian Røstad, som har en Ph. D. innen informasjonssikkerhet, fronter mangfold som direktør for business consulting-divisjonen i Sopra Steria Skandinavia, der kvinneandelen er over 50 prosent, og som leder av Sopra Steria sitt Cyber Security Centre. Parallelt med lederstillingen er hun Førsteamanuensis ved UiO, hvor hun er med på å etablere en ny mastergrad i informasjonssikkerhet. I tillegg til fulltidsjobb og akademisk posisjon, er denne imponerende rollemodellen også styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), prosjektleder for Sikkerhetsfestivalen og medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget. Før Sopra Steria arbeidet hun for informasjonssikkerhet i SINTEF, Norsk senter for informasjonssikring, som sikkerhetsansvarlig i Lånekassen og som seksjonssjef i Difi. Hennes imponerende arbeid som leder har også ført til fortjente plasser blant Norges 50 fremste tech-kvinner og som Top 50 Women of Influence in Cyber Security Europe.

Hennes engasjement og lidenskap for teknologi har gitt en reell innvirkning på samfunnet, og skapt bevissthet om den kritiske verdien til informasjonssikkerhet, sier Jane Xia, ansvarlig for ODA Awards.

Morten Løvstad er årets ODA Award Man

Morten Løvstad, daglig leder i Sogeti, blir beskrevet av sine kolleger som en inspirerende og målrettet bidragsyter til økt mangfold og likestilling i teknologibransjen. Han har et strategisk fokus på økt kvinneandel i Sogeti, hvilket har resultert i 47 prosent kvinneandel i selskapet og 60 prosent i ledelsen.

For Sogeti/Capgemini og meg har fokuset alltid vært å utvikle en organisasjonskultur som fremmer kvinner i alle sammenhenger, og at vi alltid sørger for å ha kvinnelige kandidater og etterfølgere til lederroller, inkludert min egen, sier Løvstad.

Han mener mangfold er viktig for at Sogeti skal være en attraktiv arbeidsplass, med godt samarbeid og høy lønnsomhet, og mener denne holdningen må forankres hos ledelsen. Dette fronter han internasjonalt i bedriften, gjennom rekruttering og i gruppen Mangfold@Sogeti, som han har vært med på å starte. Løvstad jobber aktivt for å rekruttere talent fra en mangfoldig gruppe ved å delta på rekrutteringsarrangementer for å treffe studenter, og han er stolt over at Sogeti mottar mange søknader fra dyktige kvinnelige studenter.

Morten Løvstad er en svært verdig vinner av ODA Award Man. Gjennom mange års innsats for å motivere kvinner til å ta ansvar og søke nye, utfordrende roller, samt målrettet fokus i bedriften, har de oppnådd imponerende resultater. Både nasjonalt og internasjonalt er han en viktig rollemodell, sier leder av ODA, Kristine Hofer Næss.

Fotoware er årets ODA Award Organization

Fotoware kan vise til meget gode resultater i sin satsing på mangfold. Kvinneandelen har økt fra 21 prosent i 2018 til imponerende 45 prosent i 2020. I tillegg til at selskapets ansatte gjenspeiler en god balanse mellom alder, bakgrunn og etnisitet, består ledergruppen av fire kvinner og fire menn.

Fotoware markerer seg i kåringen blant annet fordi de i ansettelsesprosesser synliggjør mangfold gjennom bevisst bruk av bilder og ord, og fordi de alltid stiller med en kvinne og en mann i intervju med kandidater. Dette er eksempler på hvor målrettet og strategisk de jobber for å øke mangfoldet i bedriften, og hvordan de kan inspirere andre bedrifter til å gjøre tilsvarende tiltak, sier Jane Xia, ansvarlig for ODA Awards.

Fotoware ledes av Anne Gretland, som er en av grunnleggerne av ODA, men som trakk seg ut av organisasjonen i 2017 ÅR. Gretland er en av nestorene innen kjønnsmangfold i den norske teknologibransjen, og er svært synlig i media om hvorfor økt kvinneandel er viktig. Hun har egen blogg hvor hun skriver om mangfold, og blir ofte kontaktet av menn i ledende stillinger om råd for å rekruttere flere kvinner. Hun sier at FotoWare har jobbet målrettet de siste årene for å øke mangfoldet i selskapet:

Spesielt kvinneandelen har vært viktig for oss, og vi er svært stolte av å vinne ODA Awards Organisasjon 2020. Våre ansatte er aktivt engasjert i emnet, og gir tilbakemeldinger på at arbeidsplassen har blitt et bedre sted å jobbe med økt kjønnsbalanse. Vi er et godt bevis på at vi ikke trenger å være en stor organisasjon med egen HR-avdeling for å oppnå økt kjønnsbalanse. Det viktigste er at vi ikke bare snakker om å øke mangfoldet, men legger en handlingsplan for å gjøre tiltak, og utfører på denne. Med denne prisen håper vi å kunne inspirere andre SMB bedrifter til å starte med, eller fortsette arbeidet med økt kjønnsbalanse i IT-bransjen, sier hun.

Fotoware er synlige gjennom sin deltagelse i nettverk som blant annet ODA Mentor-programmet, Women in Tech, og TechMarketing. I 2019 bidro selskapet i et initiativ for å gi digital opplæring til innvandrerkvinner gjennom Norsk Folkehjelps program «Kvinner Kan», som rådgir innvandrerkvinner innen jobb, ansettelse og å bo i Norge.

Fokus på mangfold og likestilling er svært strategisk og målbart for Fotoware, hvilket kommer til syne i svært god kjønnsbalanse og mangfold generelt, deres eksterne markedsføring og i rekrutteringsprosessene. Dette gir umiddelbare resultater, og vi er glade for å anerkjenne arbeidet de har lagt ned med denne prisen, sier leder av ODA, Kristine Hofer Næss.

Om ODA Awards

ODA Awards deles ut hvert år for å hedre konkret og inspirerende arbeid for å øke mangfold i teknologibransjen. Prisen ble første gang delt ut i 2009 til Kjersti Wiklund, som mottok ODA Awards Woman, og har siden da gått til 11 inspirerende, kvinnelige rollemodeller.

For å nå målet om 40 prosent kvinner i teknologibransjen, er det nødvendig at menn og kvinner jobber sammen på tvers av alder, bakgrunn og kompetanse. De siste årene har ODA Awards derfor også blitt tildelt de mannlige rollemodellene og organisasjonene som har jobbet aktivt for mangfold og like muligheter. ODA Awards Man ble første gang utdelt i 2018, og gikk da til Rune Bjerke, mens ODA Awards Organization først ble utdelt i 2013 til Sogeti.

Fellesnevnerne for alle vinnerne er at de alle representerer verdiene til ODA: Inspiration, Bravery, Empowerment og Passion. For en fullstendig oversikt over de tidligere vinnerne kan du lese mer her.

Om Inspirasjonsdagen

For å fremme mangfold i teknologibransjen arrangerer ODA årlig Inspirasjonsdagen, der teknologi, ledelse, inspirasjon og nettverk står i fokus. I år var temaet “Human Algorithms”, og formiddagen var fylt med nyanserte refleksjoner fra både nasjonale og internasjonale tech-profiler om utviklingen av kunstig intelligens, mangfold og teknologi.

Grunnet covid-19 situasjonen ble konferansen for første gang arrangert digitalt, noe som gjorde at alle menn og kvinner over hele landet som ønsket hadde mulighet til å delta – noe som ikke overraskende førte til en overveldende rekord i antall påmeldte.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no